DECLARAŢIA DE POLITICĂ A CONDUCERII S.C. VILO S.R.L.

Societatea noastra efectueaza lucrari proiectare si executie instalatii de utilizare si sisteme de distributie a gazelor naturale, executie instalatii sanitare, termice si electrice. Realizarea acestor lucrari este posibilă numai printr-o strategie de leadership/ supremaţie a conducerii, cu o abordare sistemică a managementului conform referenţialelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 spre conceptul de calitate totală – având la bază motivarea, adică implicarea oamenilor prin respect;

Obiectivul principal este excelenta în produsele şi serviciile noastre pentru a satisface clienţii din interiorul şi din afara firmei prin abordarea deciziei cu bazarea pe fapte. Îmbunătăţim continuu performanţele de calitate, timp şi cantitate prin orientarea sistematică spre clienţii din interiorul şi din afara firmei;

Pentru realizarea obiectivelor avem programe anuale calitate/mediu cu care abordăm mai eficient, procesual resursele şi activităţile noastre. Continuăm parteneriatul benefic reciproc cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să crească nivelul calitativ al produselor lor;

Integrăm eficient programele privind calitatea, securitatea muncii, sănătatea, protejând mediul înconjurător prin: – prevenirea poluarii, – imbunatatirea performantelor de mediu ale proiectelor si lucrarilor noastre – economia de energie si de resurse naturale;

Fiecare membru al familiei noastre este răspunzător de calitatea şi securitatea muncii sale, păstrarea mediului în care muncim sigur, curat şi ordonat;

Convingerea mea este că toţi membrii familiei care ne este firma înţeleg, susţin angajamentul managementului la stabilirea şi asigurarea atingerii obiectivelor, în aplicarea acestei politici care este disponibila publicului prin afisare pentru toate produsele şi serviciile noastre, cu scopul îmbunătăţirii vieţii, relaţiilor şi afacerilor.

Managementul organizaţiei, reprezentat de Directorul General, îşi asumă angajamentul de a respecta cerinţele Sistemului Integrat de Management al Calităţii si Mediului, de a-l îmbunătăţi continuu, de a respecta cerintele legale si de reglementare şi de a realiza obiectivele.

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN DOBRILA